Crm voor accountants

CRM voor accountants kan eenvoudiger en efficiënter

Best practice

Het mooiste aan accountancy is de persoonlijke aandacht voor klanten. Veel accountants spreken uit dat ze graag meer tijd zouden willen hebben voor persoonlijk contact. De grootste tijdwinst voor kantoren ligt in de vereenvoudiging van CRM en bedrijfsprocessen. Ga terug naar de basis. Wat is echt belangrijk in CRM voor accountants? Het kan en moet gemakkelijker.

Twee valkuilen bij CRM voor accountants

Er zijn twee grote valkuilen van CRM-software voor accountants; te hoge eisen stellen aan de software waardoor het te complex wordt, en geen keuze maken voor nieuwe software zolang een verouderd systeem nog werkt.

1. Complexe ERP-systemen kosten veel tijd
Een op maat gebouwd ERP-systeem kan vaak alles wat een accountant nodig heeft. Het resultaat is dat het zo complex wordt dat medewerkers een training nodig hebben om de software te gebruiken, verdwaald raken in de functionaliteiten en daardoor maar zeer beperkt gebruik maken van de mogelijkheden. Hierdoor gaat relatief veel tijd verloren aan systemen en is er minder tijd om met de klant aan tafel te zitten.

2. Doorgaan met verouderde CRM systemen vormt risicofactor
Wanneer de software niet meer vernieuwd of ondersteund wordt, veroudert het CRM systeem. De kans op foutmeldingen en vastlopers is groter. Informatie wordt minder betrouwbaar naarmate je minder op het systeem kan vertrouwen. Wat gebeurt er met waardevolle data wanneer de leverancier volledig stopt? Wanneer je geen keuze maakt voor nieuwe software, verlies je uiteindelijk data. Start tijdig met de keuze naar nieuwe software, zodat er ruim voldoende tijd is voor een veilige datamigratie.

Eenvoud is efficiënter

Het doel van CRM voor accountants is tweeledig; enerzijds is het belangrijk om klantinformatie op een centrale plaats te bewaren. Deze informatie wordt dagelijks gebruikt en bijgewerkt om de klant beter van dienst te zijn. Anderzijds helpt CRM-software om als accountant efficiënter te werken. Medewerkers werken volgens dezelfde methode en zijn geen tijd kwijt aan het zoeken en samenvoegen van versnipperde informatie.

Een eenvoudig CRM voor accountants moet in ieder geval aan deze eisen voldoen:

  • CRM is gebruiksvriendelijk. Accountants begrijpen zonder training van externen hoe ze de software effectief gebruiken.
  • CRM geeft overzicht. Bewaar informatie op een centrale locatie en krijg overzicht van contactpersonen, gemaakte afspraken en openstaande projecten.
  • CRM geeft inzicht.
  • Managers krijgen inzicht en stuurinformatie, zoals inzicht in Customer Lifetime Value, klantwaarde, groei door nieuwe klanten en omzet per doelgroep.
  • CRM staat niet op zichzelf. Win tijd door CRM te koppelen aan je andere bedrijfsprocessen, zoals sales, projecten, E-mail, facturatie en boekhouding.

Integreer CRM met andere software voor accountants

Een trend in accountancy is dat steeds meer kantoren gebruik maken van meerdere soorten software die het beste zijn in hun soort (best of breed). Denk bijvoorbeeld aan het beste online boekhoudprogramma, de beste bedrijfssoftware en de beste software om nieuwsbrieven te versturen.

Houd ook dit eenvoudig en bespaar tijd door de software met elkaar te integreren. Koppel bijvoorbeeld Outlook of Gmail aan je CRM-software, plan je projecten in de bedrijfssoftware van Simplicate en zorg dat de facturatie direct is gekoppeld aan de boekhouding zoals Exact, Twinfield of Yuki.

Op deze wijze blijft informatie op een centrale plaats beschikbaar, terwijl medewerkers gebruiksvriendelijke software gebruiken voor specifieke taken.

Stroomlijn je bedrijfsprocessen met Simplicate

Simplicate helpt accountants om hun processen te stroomlijnen. CRM is het hart van de software; van hieruit stuur je offertes, manage je projecten en schrijven medewerkers uren. Omdat dit proces goed gestroomlijnd is, besparen bedrijven tot 85 procent tijd op het facturatieproces.

Wij helpen je om je bedrijfsvoering eenvoudiger te maken. Werk efficiënter en besteed de vrijgekomen tijd aan persoonlijke aandacht voor je klanten.

Simplicate support
Ons team staat voor je klaar!
Gebruiksvriendelijke CRM- en projectsoftware voor de meeste efficiënte flow in jouw bedrijf.