Roadmap

We blijven continu innoveren en verbeteren!

Bij Simplicate hechten we grote waarde aan transparantie. Zowel intern in ons bedrijf zelf, als ook extern naar onze gebruikers toe. Daar hoort ook bij dat we transparant zijn over waar we momenteel aan ontwikkelen en wat er allemaal nog staat te komen, de zogenaamde backlog. De vorm tot op heden was een informatieve pagina op onze website. Dit kan beter vinden wij!

Wat we graag wilden bereiken was een manier waarbij we onze gebruikers meer inspraak geven in de nieuwe ontwikkeling en ook met ideeën kunnen komen. Hierdoor zijn we uitgekomen op een ‘Public Trello Board’. We zijn niet de eerste die dit doen, meerdere grote software partijen hebben inmiddels hun openbare roadmap in Trello gezet. Voorbeelden zijn Slack, Buffer en Front.

Een openbare roadmap in Trello is niet alleen een manier om inzicht te geven in waar we momenteel mee bezig zijn en wat er nog staat te komen. Een roadmap in Trello biedt tevens de mogelijkheid om op een interactieve wijze onze gebruikers inspraak te geven in de prioriteit van de ontwikkeling.

Bekijk hier de transparante en interactieve roadmap van Simplicate!

HOE WERKT ONZE ROADMAP?

Je kunt goede ideeën indienen via de mailbox idee@simplicate.nl. Uiteraard vullen we de ideeën ook vanuit onze eigen ervaringen en feedback die we dagelijks ontvangen. Ook zijn er gebruikersbijeenkomsten die een bron voor ideeën vormen.

Roadmap proces

Zodra een idee goed uitgewerkt is en we van mening zijn dat het voor een grotere groep gebruikers een zinvolle uitbreiding of verbetering kan zijn, dan plaatsen we het idee op de roadmap en zoeken we feedback in de vorm van stemmen. Hiervoor moet je een (gratis) Trello account hebben.

Wanneer een idee voldoende gedragen is, dan gaat het naar de Backlog en zal het vroeg of laat ontwikkeld worden. Hoe snel dat vervolgens zal gaan hangt niet alleen af van het aantal stemmen, maar ook van de tijdsinspanning die het zal vergen in combinatie met de beschikbare ontwikkel capaciteit.

Simplicate Alles in 1 Bedrijfssoftware
Ons team staat voor je klaar!
De meest complete en gebruiksvriendelijke bedrijfssoftware voor zakelijke dienstverleners.