Home Onze services Academy Succesvol projectmanagement Agile projectmanagement versus traditioneel projectplan

Agile projectmanagement versus traditioneel projectplan

4 min

Wanneer je een opdracht aanpakt volgens de methodiek van agile project management, dan ga je ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Je weet hierop in te spelen én je zorgt ervoor dat je het eindresultaat oplevert binnen de tijd en binnen het budget.

Elk bedrijf moet in zekere zin agile zijn: nieuwe situaties volgen elkaar snel op en je moet wendbaar zijn om daar snel op in te spelen. Agile project management helpt je op weg.

Agile projectmanagement versus traditionele projectplannen

Een projectmanager kan een volledig project plannen door het te faseren op een tijdlijn, een einddatum te bepalen, de kosten te schatten en een projectteam samen te stellen. Traditioneel volgt hij het project op om het tot een goed einde te brengen en rapporteert hij regelmatig aan de klant en het management over de stand van zaken.

Maar waarom een traditioneel plan volgen als het in de praktijk anders uitpakt? Wanneer een projectmanager verantwoordelijk wordt voor een opdracht in speciale en complexe omgevingen benadert hij het hele proces bij voorkeur op een agile manier.


Kort en cyclisch werken

Agile draait om flexibiliteit. De projecttijdlijn wordt opgedeeld in kortere tijdframes of herhalingen van één tot drie weken. Naargelang de agile project management methode zijn dit iteraties, timeboxen of sprints. Per tijdframe bepaalt het team wat op dát ogenblik het belangrijkste werk is waarop gefocust wordt. Na die periode wordt bekeken wat het belangrijkst is om te doen in de volgende iteratie, timebox of sprint.

Agile werken in de praktijk

Binnen een tijdframe worden veel beslissingen genomen: van het opstellen van eisen en wensen tot het ontwerpen, realiseren en testen van het op te leveren product. Een klant is actief betrokken om het project succesvol te maken.

agile teams samenwerken

Pluspunten van agile project management

Agile dankt zijn populariteit aan aanpassingsvermogen; voor programmeurs en ontwikkelaars heeft agile werken vooral voordelen, die steeds meer andere branches in bijvoorbeeld marketing ook overnemen.

  • Omdat je het proces opdeelt in cycli die je telkens opnieuw evalueert en plant, vraagt het om minder inbreng op voorhand. Je kan snel en telkens opnieuw bijsturen en veranderingen aanbrengen.
  • Vaak heeft elk teamlid zijn eigen expertise. Iedereen leert van elkaar en elk krijgt zijn verantwoordelijkheid. Het geeft meer voldoening.
  • Omdat je in een korte periode en telkens opnieuw iets tastbaars aflevert, maakt dat het werk leuker.
  • Als team krijg je inzichten die je individueel minder opmerkt.
  • Agile werken bevordert een heldere communicatie. Het zorgt voor een fit tussen de teamleden onderling, tussen teams onderling en tussen het team en de klant.

Agile project management is makkelijk te begrijpen, maar niet zo makkelijk om aan te leren. Het vraagt tijd en een andere - vaak nieuwe - denkwijze. Als je je deze manier van werken eigen hebt gemaakt, speel je sneller in op de veranderende behoeftes van de klant én leg je je toe op wat echt belangrijk is. Kortom: een win-win voor jou en je klant.