Home Onze services Academy Sturen op KPI's KPI’s voor facturatie

KPI’s voor facturatie

7 min

Hoe snel is jouw organisatie in staat de geleverde diensten op factuur te krijgen? Hoeveel van jouw facturen worden binnen de vastgestelde termijn betaald? De KPI’s van facturatie geven aan hoe efficiënt jouw interne proces is geweest en hoe je in staat bent geweest om de verwachtingen met de klant te managen. Het goede nieuws is dat je zelf veel invloed hebt op dit proces. Zo weten we dat teams die uren schrijven, tot 85 procent sneller factureren.

Inzicht in facturatie

De kpi’s voor facturatie geven antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe snel kun je gefactureerde omzet verwachten?
  • Hoe goed ben je in staat om verwachtingen van klanten te managen?
  • Hoe tevreden is een klant over het opgeleverde werk?

KPI’s voor facturatie

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, heb je inzicht nodig in de volgende KPI's:

Kpis voor facturatie

Ouderdom te factureren

Ouderdom facturen geeft aan hoe ‘oud’ de omzet is die gereed is voor facturatie. Idealiter factureren de projectleiders zelf, zodat zij verantwoordelijk zijn voor de facturatiesnelheid op een project. De projectleiders zijn immers het best op de hoogte wanneer zaken gereed zijn om gefactureerd te worden. Teams die afspraken duidelijk hebben vastgelegd, hun uren goed schrijven en de facturatie verantwoordelijkheden goed beleggen, factureren gemiddeld tot 85 procent sneller.

Betaaltermijn

Het versnellen van de betaaltermijn is vaak mogelijk wanneer je in het voorproces je zaken goed voor elkaar hebt: klanten betalen sneller wanneer je de afspraken hebt gehonoreerd. Stuur daarnaast de factuur dicht op de levering van de dienst, zodat het vers in het geheugen ligt.

Aanvullend kun je een strak herinnerings- en aanmaningsproces inrichten om de klant te activeren wanneer deze zich niet aan de eerste betaaltermijn houdt. De meeste bedrijven hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. De wettelijke maximale termijn waarbinnen het bedrag binnen moet zijn is 30 dagen voor overheidsinstellingen en 60 dagen voor bedrijven.

Waarde creditfacturen

Houd de credtifacturen zo laag mogelijk. Credits vertragen het proces en duiden vaak op frustratie van klanten of faalkosten. Analyseer waarom gecrediteerd wordt en om hoeveel dit gaat.

Gefactureerde omzet per omzetgroep, dienst, klant en branche

Ontdek hoeveel gefactureerde omzet je realiseert op jouw activiteiten. Analyseer de positieve of negatieve uitschieters en zorg voor een goede risicospreiding, zodat je niet afhankelijk bent van één branche of een kleine groep klanten.

Tip voor interne processen

De facturatie gaat sneller wanneer de interne processen soepel lopen. Dat begint bij een duidelijke offerte en een goede ureninschatting. Uit best practices blijkt dat teams die uren schrijven en zelf inzicht hebben in de budgetten, tot vijftig procent minder vaak budgetten overschrijden. Het gevolg is dat uren sneller zijn goedgekeurd door de projectleider en facturen tot 85 procent sneller verstuurd worden.

Exclusief voor klanten:
Vind je dit blog interessant, bekijk dan ook de experttraining facturatie. In deze Simplicate-training ontdek je hoe je jouw facturatiestroom volledig onder controle houdt met de software. Ook krijg je meer inzichten in de rapportages.