Q2 Benchmark Report Blog Architecten

Vergelijk jouw prestaties met de markt in het Architecten Benchmark Report

ONDERZOEK
Jesse van Dijk
Jesse van Dijk

95% van de architectenbureaus zijn in 2024 bezig om de financiële resultaten van projecten te verbeteren. Maar wanneer doe je het goed genoeg? Wij deden onderzoek naar de gemiddelde omzet per fte, productiviteit en uurtarieven van architecten- en ingenieursbureaus. De resultaten lees je in het nieuwe Architecten Benchmark Report.

Download het Architecten Benchmark Report Q2

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit het Architecten Benchmark Report

Het Architecten Benchmark Report van Q2 onthult de belangrijkste prestaties van architecten- en ingenieursbureaus in de periode van april 2023 tot en met maart 2024. We tonen hier alvast de gemiddelde resultaten van bureaus (bedrijfsgrootte: 5 tot 120 fte). In het rapport zijn deze verder uitgesplitst, zodat je ook de verschillen tussen architecten en ingenieurs ontdekt.

1. Gemiddelde omzet per fte: € 121.000
Periode: april 2023 tot en met maart 2024.

De omzet per fte laat de gemiddelde jaaropbrengst zien per medewerker op basis van voltijd dienstverband. Dit is een belangrijke duiding voor de waarde die je als architect levert. Hoe minder mensen nodig zijn om die omzet te realiseren, hoe efficiënter je werkt.

2. Gemiddelde productiviteit: 70%
Periode: januari tot en met maart 2024.

De productiviteit toont in hoeverre een organisatie in staat is tijd te besteden aan klanten. In deze berekening nemen we alle medewerkers in de organisatie mee; ook de eigenaren of staffuncties. Hoe productiever het team is, hoe meer je bureau kan factureren.

3. Gemiddeld uurtarief: € 95,15
Periode: januari tot en met maart 2024.

Het uurtarief heeft direct impact op de totaal te factureren omzet. Stem je tarief zo goed mogelijk af op je eigen omzetdoelstellingen, begroting en kwaliteiten. Weeg daarbij factoren mee zoals indexatie, de vraagprijs van concurrenten en de waarde die je levert.

Disclaimer: cijfers van Q1 en Q2 niet vergelijkbaar door gewijzigde methode

Vorig kwartaal publiceerden we het Architecten Benchmark Report Q1. De cijfers daarvan vind je in het hoofdstuk hierna. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat deze cijfers niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken zijn. Dat komt omdat wij vanwege voortschrijdend inzicht de brondata en rekenmethodes iets hebben gewijzigd sinds de vorige publicatie in januari 2024.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Aanpassing brondata: we hebben onze dataset scherp onder de loep genomen en een aantal bedrijven opnieuw gelabeld onder de juiste branche.
  • Aangepaste rekenmethode: de outliers zijn opnieuw onderzocht en aangepast. Het resultaat is dat de brondata nu selectiever en daardoor beter is geworden.
  • Aanpassing termijnen: de omzet per fte blijven we tonen over de resultaten van de afgelopen 12 maanden. De productiviteit en uurtarieven tonen we nu over een periode van 3 maanden om meer seizoensfluctuaties te ontdekken.

Periodieke onderzoeken naar architectenbureaus

Dit Benchmark Report is onderdeel van periodieke onderzoeken die Simplicate uitvoert en publiceert. Met deze rapporten biedt de organisatie unieke inzichten en adviezen om betere strategische keuzes te maken.

Download Q2 Architecten Benchmark Report

Dit waren de cijfers van Architecten Benchmark Report Q1

Zoals je hierboven hebt gelezen, kunnen we de cijfers van Q1 niet rechtstreeks vergelijken met Q2. Dit waren de gemiddelde cijfers van de gemiddelde omzet per fte, productiviteit en uurtarieven in de periode januari 2023 tot en met december 2023. De dataset bestond hier ook uit architecten- en ingenieursbureaus van 5 tot 120 fte.

  • Gemiddelde omzet per fte: € 104.000
  • Gemiddelde productiviteit: 68%
  • Gemiddeld uurtarief: € 93,42

Ontdek hoe de top 20% uit jouw branche presteert

In het benchmark report kan je de prestaties van jouw bureau vergelijken over meerdere assen:

  • Vergelijk jezelf met de gemiddelde resultaten van architecten- en ingenieursbureaus
  • Krijg inzicht in de performance van de top 20% van de markt
  • Ontdek de prestaties van branchegenoten met dezelfde bedrijfsgrootte
  • Ontdek de verschillen tussen architecten- en ingenieursbureaus

Met deze inzichten weet je welke mogelijkheden er zijn en ontdek je waar je op kunt bijsturen om meer resultaat te behalen. Ieder hoofdstuk bevat praktische tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.