IR Agencies Blog Header 2

Fuseren of niet: wat betekent dit voor jouw bureau in 2024?

ONDERZOEK
PLF 20230303 0249
Yander Elling

Het regent fusies en overnames in de wereld van agencies. Kleine en grote bureaus lijken hun krachten steeds meer te bundelen. En de interesse onder investeerders groeit gestaag in deze almaar bewegende markt. In hoeverre beïnvloedt deze marktontwikkeling de bedrijfsstrategie van agencies? We verklappen alvast de harde cijfers uit het onderzoek dat we hier onlangs naar deden: 27% van de bureaus staat open voor een overname, is al in gesprek hierover of is al overgenomen. De helft van de agencies blijft bewust zelfstandig en versterkt de eigen positie in de markt.

Inzicht en advies om betere strategische keuzes te maken voor jouw agency? Download gratis het Agencies Industry Report.

Fusie biedt ruimte voor specialisatie en focus op onderscheidende kwaliteit

Het kan zomaar zijn dat jouw bureau moeite heeft om talent aan te trekken en te behouden. Net als 39% van de ondervraagde agencies in ons onderzoek. Een deel hen overweegt om die reden om met een ander bureau te fuseren of een overnametraject in te gaan. Ons onderzoek wijst uit dat als gevolg van een overname, bureaus meer specialiseren (65%) en de focus op hun onderscheidende kwaliteit leggen (84%).

Financiële stabiliteit: de voorwaarde voor succesvolle fusie of overname

Is specialisatie een volgende stap voor jouw agency en flirt je met het idee van een fusie of overname? Zorg er dan allereerst voor dat je agency financieel gezond is.

Check of je op de juiste koers bent om je financiële doelstellingen te behalen aan de hand van de volgende KPI’s:

 • Bruto winstmarge
 • Omzet per fte
 • Projectresultaat
 • Binnen budget afgeronde projecten
 • Productiviteit
 • Gemiddeld gerealiseerd uurtarief
 • Lage onderhanden werkpositie
 • Werkvoorraad
 • Gewogen) sales pipeline

Nog meer groeikansen voor agencies
Naast de vele fusies en overnames in het agencylandschap, heeft ook de opkomst van AI en het groeiend aantal freelancers in de branche impact op de bedrijfsvoering van agencies. Hoe versterken bureaus hun marktpositie in het licht van deze marktontwikkelingen? In het volledige Agencies Industry Report lees je welke acties agencies nu al nemen én hoe hun strategische agenda eruitziet.

Periodieke onderzoeken naar agencies
Het Agencies Industry Report is een van de periodieke onderzoeken die Simplicate uitvoert en publiceert. Met deze rapporten krijg je unieke inzichten en adviezen om betere strategische keuzes te maken. Benieuwd hoe jij presteert ten opzichte van je branchegenoten? Download dan het Agencies Benchmark Report.

  Vergelijk jouw prestaties met de markt