Q2 Benchmark Report Blog Consultancy

Consultancy Benchmark Report 2024 toont groeikansen voor consultants

ONDERZOEK
1705415443324
Anton Vredevoort

77% van de consultancybureaus is in 2024 meer bezig met hun financiële resultaten dan vorig jaar. Dat blijkt uit ons onderzoek onder meer dan 225 consultancybureaus met 5 tot 75 fte in Nederland. Bureaus merken dat hun marges meer onder druk staan door de recessie en stijgende kosten, en willen nu meer financiële ruimte inbouwen voor een solide basis in de toekomst. Maar waar liggen de grootste kansen voor groei? Vergelijk jouw financiële prestaties met de markt in het nieuwe Simplicate Consultancy Benchmark Report 2024.

Download het Consultancy Benchmark Report

Dit zijn de resultaten van consultancybureaus in Nederland

Het Consultancy Benchmark Report 2024 toont de gemiddelde omzet per fte, productiviteit en uurtarieven van consultancybureaus over de periode april 2023 tot en met maart 2024. De bureaus hebben een grootte van 5 tot 100 fte. Dit zijn de gemiddelde cijfers van de drie KPI’s:

1. Gemiddelde omzet per fte: € 143.000
Periode: april 2023 tot en met maart 2024.
De omzet is een belangrijke duiding voor de waarde die je als consultancybureau levert. Hoe minder mensen nodig zijn om die omzet te realiseren, hoe beter de efficiëntie is.

2. Gemiddelde productiviteit: 60%
Periode: januari tot en met maart 2024.
De productiviteit toont in hoeverre een organisatie in staat is tijd te besteden aan klanten. In deze berekening nemen we alle medewerkers in de organisatie mee; ook de eigenaren of staffuncties die niet voor klanten werken. Daardoor kan de productiviteit van je bureau mogelijk lager uitvallen dan je eigen normdoelstellingen. Hoe productiever het team is, hoe meer een bedrijf kan factureren.

3. Gemiddeld uurtarief: € 119,84
Periode: januari tot en met maart 2024.
Het uurtarief heeft direct impact op de totaal te factureren omzet. Dit is het gemiddelde uurtarief in de eerste drie maanden van 2024.

  Disclaimer: cijfers van Q1 en Q2 niet vergelijkbaar door gewijzigde methode

  Vorig kwartaal publiceerden we het Consultancy Benchmark Report Q1. De cijfers daarvan vind je in het hoofdstuk hierna. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat deze cijfers niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken zijn. Dat komt omdat wij vanwege voortschrijdend inzicht de brondata en rekenmethodes iets hebben gewijzigd sinds de vorige publicatie in januari 2024.

  Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Aanpassing brondata: we hebben onze dataset scherp onder de loep genomen en een aantal bedrijven opnieuw gelabeld onder de juiste branche.
  • Aangepaste rekenmethode: de outliers zijn opnieuw onderzocht en aangepast. Het resultaat is dat de brondata nu selectiever en daardoor beter is geworden.
  • Aanpassing termijnen: de omzet per fte blijven we tonen over de resultaten van de afgelopen 12 maanden. De productiviteit en uurtarieven tonen we nu over een periode van 3 maanden om meer seizoensfluctuaties te ontdekken.

  Periodieke onderzoeken naar consultancybureaus

  Dit Benchmark Report is onderdeel van periodieke onderzoeken die Simplicate uitvoert en publiceert. Met deze rapporten biedt de organisatie unieke inzichten en adviezen om betere strategische keuzes te maken.

  Download Q2 Consultancy Benchmark Report

  Dit waren de cijfers van Consultancy Benchmark Report Q1

  Zoals je hierboven hebt gelezen, kunnen we de cijfers van Q1 niet rechtstreeks vergelijken met Q2. Dit waren de resultaten uit de periode januari tot en met december 2023, van bureaus met 5 tot 75 fte.

  • Gemiddelde omzet per fte: € 133.000
  • Gemiddelde productiviteit: 62%
  • Gemiddeld uurtarief: € 112,65

   Ontdek hoe jouw bureau zich verhoudt tot de top 20%

   In het benchmark report kan je de prestaties van jouw bureau vergelijken over meerdere assen:

   • Vergelijk jezelf met de gemiddelde resultaten van consultancybureaus
   • Krijg inzicht in de performance van de top 20% van de markt
   • Ontdek de prestaties van bureaus met dezelfde bedrijfsgrootte

   Met deze inzichten weet je welke mogelijkheden er zijn en ontdek je waar je op kunt bijsturen om je marges te verbeteren. Ieder hoofdstuk bevat praktische tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.