Bm agencies pr 1 76ee87d765904b04ffde71d92096de06 2000

Agencies Benchmark Report 2024 legt groeikansen bloot

ONDERZOEK
Yander Elling
Yander Elling

Is 2024 het jaar van groei? Uit ons onderzoek onder meer dan 500 agencies in Nederland blijkt dat 92% dit jaar meer bezig is met hun financiële resultaten dan vorig jaar. De deelnemers aan het onderzoek geven daarvoor twee redenen aan: enerzijds staan de marges op projecten onder druk, anderzijds hebben veel agencies de ambitie om te groeien. Maar wat zijn realistische groeidoelstellingen? Vergelijk jouw financiële prestaties met de markt in het nieuwe Simplicate Agencies Benchmark Report 2024.

Download het Agencies Benchmark Report Q2

Dit zijn de belangrijkste cijfers uit het Agencies Benchmark Report

Het Agencies Benchmark Report 2024 Q2 toont de gemiddelde omzet per fte, productiviteit en uurtarieven van agencies. Dit waren de gemiddelden van bureaus met 5 tot 110 fte:

 1. Gemiddelde omzet per fte: € 116.192
  Periode: april 2023 tot en met maart 2024.
  De omzet is een belangrijke duiding voor de waarde die je als agency levert. Hoe minder mensen nodig zijn om die omzet te realiseren, hoe beter de efficiëntie is.
 2. Gemiddelde productiviteit: 73%
  Periode: januari tot en met maart 2024.

  De productiviteit toont in hoeverre een organisatie in staat is tijd te besteden aan klanten. In deze berekening nemen we alle medewerkers in de organisatie mee; ook de eigenaren of staffuncties. Hoe productiever het team is, hoe meer een bedrijf kan factureren. Bij alle agencies ligt de productiviteit rond de 55%. Dat biedt ruimte voor groei: een productiviteitsnorm van 60 tot 70% is namelijk mogelijk, blijkt uit analyse van andere zakelijke dienstverleners.
 3. Gemiddeld uurtarief: € 100,52
  Periode: januari tot en met maart 2024.

  Het uurtarief heeft direct impact op de totaal te factureren omzet. Opvallend is dat de uurtarieven van diverse soorten agencies dicht bij elkaar liggen; tussen kleine (tot 10 fte) en grote kantoren (20-110 fte) is het verschil iets meer dan 5 euro per uur. Het verschil tussen creative agencies, digital agencies en online marketingbureaus is minder dan 3 euro per uur.

Disclaimer: cijfers van Q1 en Q2 niet vergelijkbaar door gewijzigde methode

Vorig kwartaal publiceerden we het Agencies Benchmark Report Q1. De cijfers daarvan vind je in het hoofdstuk hierna. Het is daarbij belangrijk om te vermelden dat deze cijfers niet 1 op 1 met elkaar te vergelijken zijn. Dat komt omdat wij vanwege voortschrijdend inzicht de brondata en rekenmethodes iets hebben gewijzigd sinds de vorige publicatie in januari 2024.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Aanpassing brondata: we hebben onze dataset scherp onder de loep genomen en een aantal bedrijven opnieuw gelabeld onder de juiste branche.

 • Aangepaste rekenmethode: de outliers zijn opnieuw onderzocht en aangepast. Het resultaat is dat de brondata nu selectiever en daardoor beter is geworden.

 • Aanpassing termijnen: de omzet per fte blijven we tonen over de resultaten van de afgelopen 12 maanden. De productiviteit en uurtarieven tonen we nu over een periode van 3 maanden om meer seizoensfluctuaties te ontdekken.

Periodieke onderzoeken naar agencies

Dit Benchmark Report is onderdeel van periodieke onderzoeken die Simplicate uitvoert en publiceert. Met deze rapporten biedt de organisatie unieke inzichten en adviezen om betere strategische keuzes te maken.

Download Q2 Agencies Benchmark Report


Dit waren de cijfers van Agencies Benchmark Report Q1

Zoals je hierboven hebt gelezen, kunnen we de cijfers van Q1 niet rechtstreeks vergelijken met Q2. Dit waren de gemiddelde cijfers van de gemiddelde omzet per fte, productiviteit en uurtarieven in de periode oktober 2022 tot en met september 2023. De dataset bestond hier uit bureaus van 5 tot 80 fte.

 • Gemiddelde omzet per fte: € 104.000

 • Gemiddelde productiviteit: 54%

 • Gemiddeld uurtarief: € 100,68

Ontdek hoe jouw agency zich verhoudt tot de top 20% binnen jouw segment

In het benchmark report kan je de prestaties van jouw bureau vergelijken over meerdere assen:

 • Vergelijk jezelf met de gemiddelde resultaten van agencies

 • Krijg inzicht in de performance van de top 20% van de markt

 • Ontdek de prestaties van agencies met dezelfde bedrijfsgrootte

 • Ontdek de verschillen tussen digital agencies, creative agencies en online marketingbureaus

Met deze inzichten weet je welke mogelijkheden er zijn en ontdek je waar je op kunt bijsturen om meer resultaat te behalen. Ieder hoofdstuk bevat praktische tips om hier zelf mee aan de slag te gaan.