Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 16 3e71a5b7a6a8b1f7fdd27bf5b01b3a58 2000

Controle over jouw budget - stappenplan voor architecten

Best practice
Jesse van Dijk
Jesse van Dijk

Ieder architectenbureau heeft ermee te maken: je hebt een opdracht tegen een vaste prijs aangenomen. Nu is het aan jou op de opdracht op tijd en binnen budget op te leveren. Met deze vijf stappen houd jij controle over jouw budget.

Stap 1: bepaal het interne budget

Vertaal het beschikbare budget naar een intern budget per fase. Doe dit zo specifiek mogelijk en wijs een verdeelsleutel toe aan de benodigde disciplines. Trek daar ook de kosten voor uitbesteed werk en overige kosten van af.

Tip: maak gebruik van slimme tools die jou het werk eenvoudiger maken. Zo geeft Simplicate jouw architectenbureau grip op je budget.

Stap 2: maak een planning

Een planning geeft richting aan het uit te voeren werk en dwingt je vooraf na te denken. Hoe ga je de werkzaamheden op tijd en binnen budget opleveren? Dit kan bijvoorbeeld met planningssoftware.

Stap 3: inzicht in budgetten

Registreer al jullie uren. Zo maak je het mogelijk om snel een vergelijking te maken tussen de bestede uren, de geplande en gebudgetteerde uren.

Stap 4: bewaak de projectvoortgang

Monitor tussentijds de voortgang van het project. Eventuele overschrijdingen van deadlines, geplande uren of budgetten vallen vroeg op. Hierdoor kun je bijtijds actie ondernemen en uitloop communiceren met betrokkenen.

Stap 5: evalueer jouw project

Ieder project is anders. Door projecten na afloop te evalueren, krijg je zicht op jouw successen en processen die verbetering nodig hebben. Leer hiervan en verbeter je werkprocessen. Daardoor is het in de toekomst beter mogelijk om het verloop van projecten te voorspellen en nog beter controle te houden over jouw budgetten.