Arco architecten blog 3 5a86ed75bb1bdcd6518553a26b1eee65 2000

Interview Arco Architecten: ‘We hebben de volle focus op financiën’

Klantverhalen
Femke
Femke Bakker

Zeventig procent van de architecten is meer bezig met de financiële bedrijfsvoering dan vorig jaar, blijkt uit ons onderzoek. Ondanks de woningnood komen projecten minder makkelijk van de grond, zegt de NOS. Dat komt vooral door de huidige laagconjunctuur. Stijgende kosten en trage procedures bij gemeenten zorgen voor terughoudendheid bij opdrachtgevers. ‘De markt is enorm veranderd in anderhalf jaar tijd’, merkt Joke Kwakernaak, bureaumanager bij Arco Architecten. ‘Voor mij is het belangrijk dat projecten goed lopen en we verrassingen voor zijn. Daarom hebben wij de volle focus op financiën.’

Onzekere markt

‘De markt is onvoorspelbaar', zegt Joke. ‘Al onze kosten zijn gestegen door de inflatie. Ook opdrachtgevers hebben daar last van. We merken dat steeds meer architectenbureaus de plannen moeten bijstellen vanwege vertraging of annuleringen van projecten.’ Die effecten zijn voelbaar in de gehele markt. ‘Tot begin dit jaar was er een race om personeel. Vanaf februari kreeg ik ineens open sollicitaties binnen. Daardoor zie je dat de orderportefeuille slinkt.’

‘Wij bieden kwaliteit en daar staat een bepaald tarief voor.’
Joke Kwakernaak, bureaumanager

Stijgende concurrentie

Als gevolg daarvan verschuift het concurrentielandschap. ‘Enerzijds zie je nieuwe concurrenten; grote aannemers doen ineens mee met aanvragen waar ze normaal niet op inschrijven, omdat het werk in de bouw terugloopt. Anderzijds zien we dat architectenbureaus concurreren op prijs. Dat gaan wij niet doen. Wij willen niet onze ruimte voor creativiteit beperken en onze eigen beroepsgroep uithollen. Wij bieden kwaliteit en daar staat een bepaald tarief voor.’

Sterk financieel fundament

Die uitspraak over tarieven is gebaseerd op Jokes strakke financiële analyses. Ze blijft onveranderd scherp op de marges, uurtarieven en budgetbewaking. ‘Onze marges zijn gelijk gebleven, omdat ik door de gestegen kosten genoodzaakt was onze tarieven te verhogen. Verder wil ik dat projecten goed lopen. Voor inzicht in de resultaten is het essentieel dat de project- en urenregistratie op orde zijn.’

Ook klanten willen meer duidelijkheid over de kosten. Joke vertelt: ‘We baseren de afspraken op soortgelijke opdrachten uit het verleden en kunnen daardoor een heel realistische begroting neerleggen.’

Zo stuurt Arco Architecten op financiële resultaten

  • Neem maandelijks alle projecten door met de projectleiders
  • Stuur met het hele team op budgetbewaking
  • Streef naar minimaal 70% declarabiliteit
  • Factureer iedere maand

Proactieve rol voor architecten

Om inzicht te krijgen is het volgens Joke belangrijk om architecten mee te nemen in de financiële resultaten. ‘Laat ze een proactieve rol spelen. Start met goede afspraken voor je gaat schetsen. Ook is het fijn dat ze mij opzoeken bij mogelijke budgetoverschrijdingen. We kijken samen of ze dit kunnen inhalen in andere fases, of gaan tijdig met de opdrachtgever om tafel.’

Blijf wendbaar

Arco Architecten heeft vaker roerige tijden meegemaakt. Joke is dan ook nuchter: ‘Twintig jaar geleden hebben we de strategische keuze gemaakt om diversiteit in te bouwen in ons portfolio, en investeerden we in kennis over herbestemming, restauratie en duurzaam bouwen. Daardoor zijn onze risico’s gespreid en blijven we focussen op onze kracht. Dat heeft een groot klantenbestand opgeleverd die ons goed kent en onze kennis waardeert. Die strategie werpt nu zijn vruchten af, waardoor we stabiel blijven.’

Zo bereikt Arco Architecten hun volle potentieel

  • Verstevig je financiële fundament, zodat je bureau wendbaar blijft.
  • Maak duidelijke afspraken met de klant en zorg dat je project- en urenadministratie actueel zijn, zodat je precies weet hoe je ervoor staat.
  • Goed relatiebeheer is belangrijker dan concurrerende tarieven.
  • Durf te specialiseren en focus op je kracht.
  • Spreid je kansen over verschillende sectoren en locaties.

Over Arco Architecten

Arco Architecten is een allround bouwpartner uit Oudewater dat projecten vanaf de eerste schets tot het laatste detail vormgeeft en begeleidt. Dat doen ze in een team van 13 personen. De architecten vertegenwoordigen verschillende bouwstijlen, van ultramoderne villa’s tot monumentale bouwwerken.

architecten_industry_report_versie2

Lees meer in het 2023 Architecten Industry Report

Dit artikel verschijnt ook in het Architecten Industry Report. Het Architecten Industry Report is een onderzoek naar ontwikkelingen in de markt, zoals laagconjunctuur, toenemende concurrentie en strengere bouwregels. In dit rapport lees je welke impact deze hebben op de omzet en bedrijfsvoering. Ook vertellen architecten zelf welke acties zij ondernemen om voldoende omzet te genereren.

Vergelijkbare blogs