Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 18 cd9299fe9c18650377a2d27624946257 2000

Sturen op omzet per FTE voor accountantskantoren

BEST PRACTISE
Foto Gerard
Gerard Loode

Als accountantskantoor wil je ook zelf een financieel gezond resultaat behalen. Een van de belangrijkste succesfactoren binnen de accountancybranche is het rendement. Dit is de verhouding tussen de omzet en directe personeelskosten. Om tot een financieel gezond resultaat te komen, mogen je personeelskosten maximaal zestig procent van de omzet zijn. In dit blog lees je hoe je deze KPI’s eenvoudig in beeld brengt en hoe de transitie naar andere prijsafspraken helpt om jouw financiële flow goed in kaart te brengen.

Gemiddelde omzet per FTE

Accountantskantoren behalen gemiddeld een omzet van 96.000 euro per FTE per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van De Benchmark, editie Kantoorcijfers 2021. Er zijn wel grote verschillen zichtbaar tussen de kantoren:

  • kantoren tussen 1 en 5 FTE halen gemiddeld minder dan 90.000 omzet per FTE
  • kantoren van 7 of meer FTE verdienen gemiddeld 99.000 euro of meer per jaar
  • de grootste vier accountantskantoren halen gemiddeld 150.000 tot 190.000 omzet per FTE binnen

Welke gemiddelde omzet haalbaar is, hangt sterk samen met de grootte van jouw kantoor. In de regel geldt dat grotere kantoren productiever zijn dan kleinere kantoren.

Doelstellingen voor jouw kantoor bepalen

Je bepaalt realistische omzetdoelen op basis van twee KPI’s: de omzet per FTE en het percentage personeelskosten van deze omzet. Wanneer je de omzetcijfers en personeelskosten uit het verleden hebt, kun je analyseren hoe deze KPI’s zich hebben ontwikkeld. Doe dat het liefst over een periode van vijf jaar of langer. Met deze gegevens kijk je vooruit. Wat vind jij een haalbare doelstellingen voor de komende drie tot vijf jaar? Verbind hier jaardoelstellingen aan, maak dit meetbaar en maak ruimte om naar je doel toe te groeien.

Doelstellingen monitoren

De doelstelling monitoren start met een goede begroting. In de begroting staat:

  • alle medewerkers
  • tarief per medewerker
  • verwachte productiviteit

Met deze gegevens kun je de totale mogelijke omzet en de omzet per FTE berekenen. In de tariefopbouw houd je per medewerker of functie rekening met de loonkosten als percentage van de omzet. De omzet per FTE berekenen doe je als volgt:

Omzet van medewerker = beschikbare productieve uren x verkooptarief

Nu is het mogelijk om de begrote omzet per medewerker te monitoren op basis van productiviteit en declarabel tarief. Je kunt de productiviteit meten per medewerker, functie of afdeling. De declarabiliteit monitor je door te analyseren of werkzaamheden binnen het afgesproken budget blijven. Kun je alle productieve uren factureren, dan is de declarabiliteit honderd procent.

Stuurinformatie op basis van twee KPI’s

Als accountant hoef je maar op te sturen op twee KPI’s: productiviteit en declarabiliteit. Wanneer deze goed zijn, dan is jouw omzet per FTE per definitie goed.

Wanneer jouw doelstellingen op productiviteit en declarabiliteit op schema zijn, dan is jouw omzet per FTE per definitie ook goed.

Dat kan even wennen zijn. Accountants zijn opgeleid om de omzet toe te rekenen aan de periode van realisatie en niet op basis van facturatie. Voor dit toerekeningsvraagstuk gebruik je een onderhanden werkrapportage. Maar die maandelijkse afgrenzing van het onderhanden werk leidt af van productiviteit en declarabiliteit. Je bespaart jezelf veel tijd door alleen daarop te monitoren. Bovendien heb je zo meer controle, omdat productiviteit en declarabiliteit realtime meetbaar zijn, terwijl je de onderhanden werkpositie pas achteraf bepaalt.

Tip: monitor op hoofdlijnen

Voor de omzet per FTE is het een tip om de productiviteit en declarabiliteit te monitoren op hoofdlijnen. Wanneer je gemiddeld genomen je doelstellingen behaalt, dan haal je je begroting. Micromanagement op excessen is dan ook niet nodig. Je hoeft pas in te zoomen wanneer de gemiddelde resultaten afwijken van de doelstellingen, zodat je kan leren wat er minder goed of juist heel goed gaat.

Beste voorspelling van omzet bij vaste prijzen

Je facturatiemethode heeft invloed op de manier waarop je je omzetdoelstellingen meet. Er zijn drie methodes van facturatie: nacalculatie, vaste prijs of abonnementen. Vaste prijzen zijn de beste voorspelling voor de omzet per FTE, omdat je vooraf weet welke omzet je behaalt voor je standaard dienstverlening met de huidige bezetting.

Het voordeel van vaste prijzen is dat je een maandelijkse, vaste stroom aan abonnementsinkomsten hebt. Het uitdagende element van vaste prijzen is dat het efficiencyverschil voor jouw kantoor is. Werk je heel efficiënt, dan behaal je een hogere gemiddelde omzet per FTE.

Efficiënter werken biedt kansen voor omzetgroei

Wil je je omzet laten groeien, dan is het verstandig om trage KPI’s zoals onderhanden werk los te laten. Focus je in plaats daarvan op de efficiency van jouw medewerkers.

Breng jouw medewerkers in een optimale flow, zodat zij de ruimte hebben om zo productief mogelijk te werken. Stuur op productiviteit en declarabiliteit. Wanneer deze op schema liggen, dan is jouw omzet per FTE per definitie goed. Zo krijg je meer inzicht in jouw groeikansen, terwijl je klant transparantie heeft over jouw kosten en diensten.

Lees ook deze tips voor accountants bij de transitie naar abonnementen.

Vergelijkbare blogs

Corlin Interview 1

VO Accountants: ‘Met ons abonnementsmodel voegen we écht waarde toe voor klanten’

BEST PRACTISE

Abonnementsmodellen zijn de toekomst voor accountantskantoren. Corlin van Oeveren vertelt hoe zijn bedrijf overstapte.

Lees meer
Maes Partners Interview 2

In gesprek met MaeS & Partners: zijn fusies en overnames de oplossing voor de accountanybranche?

BEST PRACTISE

Accountants- en administratiekantoren staan voor flinke uitdagingen. Door krapte op de arbeidsmarkt loopt de werkdruk op. Zijn fusies en ove...

Lees meer
In 5 stappen nieuwe projectmanagementsoftware implementeren

In 5 stappen succesvol overstappen op nieuwe projectmanagementsoftware

BEST PRACTISE

Soepel overstappen op nieuwe projectmanagementsoftware? Stap eenvoudig over. Met deze 5 tips gaat de implementatie sneller en makkelijker.

Lees meer
Been MC Interview

Waarde toevoegen als consultant? Been Management Consulting maakt impact in onzekere tijden

BEST PRACTISE

Impact maken terwijl de markt voorzichtiger is geworden met investeringen in consultancy? Finance & Control manager Frank Beentjes vertelt hoe Been MC dat doet.

Lees meer
IR Agencies OZ 1

Interview Olivier Zeestraten: zo maak je de groeiambities van je agency waar

BEST PRACTISE

Welke inzichten heb je nodig om te groeien en wat moet je doen om als een raket door dat glazen plafond te gaan? We vroegen het Olivier Zees...

Lees meer
Ir agencies oma 06c5ab2f42a6aadc310901c4ab9ba6ec 2000

Daniël Kuipers: ‘AI maakt de kloof tussen agencies groter’

BEST PRACTISE

Hoe verandert artificial intelligence het werk van agencies? We vroegen het aan Daniël Kuipers, eigenaar van OMA (Online Marketing Agency).

Lees meer