Odel

Declarabiliteit en productiviteit berekenen

Best practice

Tijd speelt een enorme rol in ons dagelijks leven. Tijd moet zo efficiënt mogelijk worden benut, zodat je ruimte krijgt om te doen waar je de allerbeste in bent. Waar de een juist tijdsdruk nodig heeft om te presteren, krijgt een ander het benauwd. Veel werknemers associëren tijd met negatieve begrippen, zoals druk, haast en stress. Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van TNO geeft 43,6% van de werknemers in Nederland aan dat er op de werkvloer betere maatregelen nodig zijn om werkdruk of werkstress tegen te gaan.

Gebrek aan inzicht

Als tijd ons zoveel stress oplevert, waarom moeten we er dan juist iets mee doen? In veel organisaties is er organisatiebreed een groot tekort aan inzicht. Het is onduidelijk hoeveel uur mag worden besteed aan een project, wat de voortgang is en hoeveel uren facturabel zijn. Het registreren van tijd brengt knelpunten aan het licht en vormt de sleutel tot een gezonde bedrijfsvoering. Zo helpt urenregistratie om werkdruk inzichtelijk te maken. Urenregistratie vormt de basis voor een realistische planning en optimale indeling van taken. Formuleer per project heldere en realistische doelen en maak de resultaten inzichtelijk door middel van project management software. Dit zorgt voor minder werkdruk, verhoogt de productiviteit en helpt je team vooruit. Zo krijg je de rust en ruimte om te doen waar je de allerbeste in bent.

Productiviteit berekenen

Zorgvuldige tijdregistratie geeft inzicht in productiviteit en declarabiliteit. Succesvolle ondernemers stellen dit centraal, zodat tijd nuttig wordt besteed en gewerkte uren facturabel zijn. In de zakelijke dienstverlening wordt waarde vaak uitgedrukt in uren. In tegenstelling tot fysieke product zijn onverkochte uren voor altijd verloren. Omdat je wel kosten maakt, moeten de productieve werkuren voor een groot deel facturabel zijn. In de zakelijke dienstverlening moet de declarabiliteit minimaal circa 70% zijn. Onder de 50% is je onderneming over het algemeen verliesgevend. Je kunt hierop sturen door doelen te stellen per medewerker of team. Bepaal welk percentage van de productieve uren declarabel moet zijn. Maak de resultaten inzichtelijk en communiceer de verwachtingen.

Rekenvoorbeeld

Een medewerker werkt 40 uur per week.
Dat zijn per jaar: 52 weken x 5 dagen x 8 uur.2.080 uur
Daar gaan 6 feestdagen af: 6 x 8 uur.- 48 uur
En 25 vakantiedagen: 25 x 8 uur.-200 uur
Het maximum aantal beschikbare werkuren is dan:1.832 uur
Niet iedereen kan 100% productief zijn. Er bijvoorbeeld wordt ook vergaderd. Stel daarom zelf een norm-productiviteit. Bijvoorbeeld van 80%.
Het begrote aantal productieve uren komt dan op 80% x 1.8321.465,6 uur
Het begrote verkoop uurtarief is € 100.x € 100
De begrote opbrengst per jaar voor de medewerker.€ 146.560

Wil je meer voorbeelden van kengetallen in arbeidsproductiviteit? Lees dan dit interessante artikel van MKBservicedesk.

Productiviteit verhogen


Beperk afleidingen

Uit onderzoek van de Universiteit van Californië blijkt dat kantoormedewerkers gemiddeld slechts 11 ongestoorde werkminuten hebben tussen de verstoringen door. Van dat constante overleg en e-mailverkeer wordt je soms ook figuurlijk gestoord. De productiviteit verhoog je door afleiding te reduceren.

Formuleer gezamenlijke doelen
Door het formuleren van heldere doelstellingen is de voortgang inzichtelijk en kunnen medewerkers hun eigen bijdrage zien. Vanzelfsprekend draagt dit bij aan het plezier en de productiviteit. Zorg dus dat de gezamenlijke doelen inspireren en aanzetten tot productiviteit.

Daag medewerkers uit
Tot slot neemt de productiviteit toe door medewerkers uit te dagen in waar ze goed in zijn. Creëer mogelijkheden voor mensen om het beste uit zichzelf te halen. Zorg dat medewerkers zich eigenaar voelen van een project of probleem. Geef ze de ruimte, passend bij het doel van het team.

Productiviteit en declarabiliteit berekeken 001

GA MET DE TIJD MEE

Om als bedrijf productief te zijn heb je een systeem nodig dat uren, projecten en facturen integreert. Dat scheelt tijd en moeite en geeft je inzicht in de productiviteit per medewerker en de declarabiliteit van het werk. Een goed urenregistratiesysteem maakt uren schrijven eenvoudig en zorgt voor inzicht in de voortgang. Zo helpt het je winstgevende projecten te realiseren en tevreden klanten te behouden.

Vergelijkbare blogs

Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 15 551c12f4b0885e713a60e618f9ca9c16 2000

Goede organisatiestructuur geeft medewerkers van digital agencies rust

Best practice

Vanwege drukte op de arbeidsmarkt besteden agencies meer aandacht aan werknemersgeluk. We zoomen in op twee voorwaarden werkdruk en een organisatiestructuur.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 16 3e71a5b7a6a8b1f7fdd27bf5b01b3a58 2000

Controle over jouw budget - stappenplan voor architecten

Best practice

Ieder architectenbureau heeft ermee te maken: je hebt een opdracht tegen een vaste prijs aangenomen. Nu is het aan jou op de opdracht op tij...

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 12 c7279eae197c7df478224dca4f94b240 2000

Tips voor accountants bij de transitie naar abonnementen

Best practice

Steeds meer accountants bieden hun jaarlijkse, vaste werkzaamheden in abonnementsvorm aan. In dit blog lees je hoe je de overstap naar abonnementen maakt.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 17 30ff3bdea3c43dd5816f0accc85ba8b5 2000

Datamigratie stappenplan

Best practice

Je ziet de noodzaak van de overstap naar cloud-based bedrijfssoftware, maar stelt het uit omdat je tegen de transitie opziet. De gegevens va...

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na N 1 727510f03bcccae8a309a77622e9e5e2 2000

Casestudy Kraaijvanger Architects: ‘Onze liquiditeit is structureel verbeterd’

Best practice

Bas Niese, managing partner bij Kraaijvanger Architects, vertelt hoe zijn organisatie de liquiditeit structureel heeft verbeterd met projectsoftware van Simplicate.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 11 f0fc47d203ec703b08413aa7761dbb9c 2000

Urenregistratie voor architecten: zo maak je jouw medewerkers enthousiast

Best practice

Urenregistratie geeft jou meer inzicht in budgetten en uren, maar architecten zijn er geen fan van. Lees hier hoe je tijdschrijven succesvol implementeert.

Lees meer