Simplicate Marleen Annema WEB 40 212257465a77c2a5d6c86326fe5bed8d 2000

Beheer je partners met CRM

Femke
Femke Bakker

Duik je in de wereld van CRM (Customer Relationship Management), dan ontdek je al snel dat er een andere vorm van CRM bestaat, namelijk Partner Relationship Management (PRM). PRM richt zich op het beheren van de relaties met verschillende tussenpersonen, zoals distributeurs, agentschappen, leveranciers en andere partijen die fungeren als schakel tussen jouw organisatie en de uiteindelijke klant. In dit blog leggen we uit hoe je met behulp van CRM je partnerrelaties optimaliseert, zodat je samen met je partners nog meer succes behaalt.

Wat is Partner Relationship Management (PRM)?

Partner Relationship Management is een variant van CRM waarbij de focus ligt op het beheren van de relaties met je partners. Partners spelen een brede rol in je organisatie, zoals leveranciers, zzp’ers, adviseurs, distributiepartners en alliantiepartners. Effectief beheer van deze samenwerkingen is essentieel voor succes. Het omvat contractonderhandelingen, kostenbeheer, communicatie en prestatiebewaking. Samenwerking met partners draagt bij aan organisatiedoelen en bevordert groei en succes.

Waarom is PRM belangrijk?

PRM stelt jouw organisatie in staat om de relaties met je partners effectief te managen. Door bij ieder contactmoment met de partner informatie vast te leggen in je CRM-systeem, kun je deze informatie later analyseren en gebruiken om de relatie tussen jouw organisatie, de partner en uiteindelijk de klant te verbeteren.

Specifieke partnergegevens in CRM

Partner Relationship Management verschilt op enkele punten met CRM voor klanten. Enkele belangrijke gegevens die je kunt vastleggen in je CRM-systeem zijn:

  • Soort partner (distributeur, leverancier, alliantiepartner, externe medewerkers)
  • Kwaliteit van de partner (grootte, aantal werknemers, specialisaties)
  • Afspraken tussen jouw organisatie en de partner. Deze variëren afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Indien dienstverlenende bedrijven, zoals consultancybureaus of digital agencies, freelancers of externe bureaus inzetten voor hun klanten, is het belangrijk om het inkooptarief vast te leggen in een contract of overeenkomst.

Effectief kostenbeheer in de samenwerking met partners

Bij het werken met partners, zoals zzp'ers of adviesbureaus, is het belangrijk om kostenbeheer op een efficiënte manier te hanteren. Dit stelt je in staat om het projectbudget te bewaken en samen te werken aan een succesvol projectresultaat. Om kostenbeheer effectief uit te voeren volg je onderstaande stappen:

  • Leg afspraken vast: leg de overeengekomen afspraken over het aantal uren en het uurtarief met je partner vast in je CRM-systeem. Dit stelt je in staat om de financiële aspecten van de samenwerking nauwkeurig te volgen en te beheren.
  • Registreer kosten op het project: neem de kosten die je verwacht te maken met je partners op in het projectbudget. Hierdoor hebben jouw medewerkers een duidelijk beeld van het beschikbare budget of het aantal uren waarbinnen ze de opdracht kunnen voltooien. Dit helpt ook om onverwachte budgetoverschrijdingen te voorkomen.
  • Bewaak je budget: houd regelmatig toezicht op de kosten die worden gemaakt door je partners en vergelijk deze met het geplande budget. Dit stelt je in staat om tijdig bij te sturen als er afwijkingen optreden. Door nauwkeurig kostenbeheer kun je eventuele financiële risico's beperken en de projectkosten onder controle houden.
  • Communiceer en werk samen: zorg voor open en transparante communicatie met je partners over de kosten en het budget. Bespreek eventuele wijzigingen in het project en de impact daarvan op de kosten. Door samen te werken en regelmatig te overleggen, kun je gezamenlijk streven naar een efficiënt gebruik van middelen en kostenbesparingen waar mogelijk.

Effectief kostenbeheer in de samenwerking met partners biedt een solide basis voor een succesvol project. Door duidelijke afspraken te maken, kosten nauwkeurig te registreren en het budget actief te bewaken, kun je zorgen voor een efficiënte uitvoering van het project en een positief resultaat behalen.

Door je partners op de juiste manier te ondersteunen en de samenwerking nauwlettend te volgen, versterk je de band tussen jouw organisatie, de partner en de klant. Met een goed geïmplementeerd CRM leg je de kwaliteit van partners vast, productafspraken beheren en kostenbeheer optimaliseren. Dit leidt tot een win-winsituatie, waarbij zowel jouw organisatie als je partners profiteren van elkaars succes. Door het effectieve beheer van partnerrelaties via CRM leg je een solide basis voor duurzame groei en succesvolle samenwerkingen.