Remmelt 190613 075009

Waar let ik op bij de autorisatie van mijn medewerkers?

Best practice
Jorike van Dijken
Jorike van Dijken

In de praktijk zien we vaak dat de behoefte bestaat om zeer gedetailleerd te autoriseren. De meeste softwarepakketten spelen hierop in met een zeer complexe autorisatietool. Die is vaak zo ingewikkeld, dat deze alleen ingericht kan worden met behulp van een consultant of een zeer uitgebreide studie van de help-documentatie.

IS DIT NOU ECHT NODIG?

Wij vinden van niet. Het risico van een ingewikkelde tool is dat er ook sneller fouten worden gemaakt, waardoor het effect van een instelling makkelijk over het hoofd wordt gezien. Het effect kan dus zelfs precies omgekeerd zijn.

Daarnaast is transparantie en vertrouwen een belangrijk uitgangspunt voor succesvol ondernemerschap. Alles voor iedereen willen verstoppen is onnodig en kan averechts werken.

WAT IS WEL BELANGRIJK?

Wij vinden dat een autorisatietool door iedereen begrepen moet kunnen worden en de primaire functiescheidingen moet kunnen waarborgen. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan om bepaalde gegevens af te schermen. Autorisatie is ook sterk afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

De autorisatie in Simplicate is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

1. Module autorisatie
In iedere module is onderscheid gemaakt tussen:

  1. Toegang (alles kunnen zien)
  2. Toevoegen (in het kort: toegang tot de knop ‘Nieuw’)
  3. Verwijderen (gegevens kunnen verwijderen)
  4. Bewerken (alle velden kunnen aanpassen)

2. Toegang tot het dossier van de eigen organisatie
Een gebruikersgroep (en daarmee een gekoppelde gebruiker) heeft wel of geen toegang tot het dossier van de eigen organisatie. Hiermee kan het gehele ‘eigen’ dossier worden afgeschermd.

3. Dossierautorisatie
Per dossieritem is in te stellen of een gebruikersgroep toegang heeft tot dit soort dossieritem. Heeft een gebruiker toegang, dan kan hij het soort dossieritem vastleggen, inzien en bewerken. Daarnaast is per gebruikersgroep in te stellen of een reeds vastgelegd dossieritem mag worden verwijderd.

TIP:

Wees vooral voorzichtig met het geven van rechten op verwijderen. Zowel in de modules al bij dossieritems. Een foutje is zo gemaakt en vaak onherstelbaar. Ook de integriteit van de data moet gewaarborgd blijven. Beleg dit bijvoorbeeld bij een applicatiebeheerder, of een officemanager.

Vergelijkbare blogs

Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 15 551c12f4b0885e713a60e618f9ca9c16 2000

Goede organisatiestructuur geeft medewerkers van digital agencies rust

Best practice

Vanwege drukte op de arbeidsmarkt besteden agencies meer aandacht aan werknemersgeluk. We zoomen in op twee voorwaarden werkdruk en een organisatiestructuur.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 16 3e71a5b7a6a8b1f7fdd27bf5b01b3a58 2000

Controle over jouw budget - stappenplan voor architecten

Best practice

Ieder architectenbureau heeft ermee te maken: je hebt een opdracht tegen een vaste prijs aangenomen. Nu is het aan jou op de opdracht op tij...

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 12 c7279eae197c7df478224dca4f94b240 2000

Tips voor accountants bij de transitie naar abonnementen

Best practice

Steeds meer accountants bieden hun jaarlijkse, vaste werkzaamheden in abonnementsvorm aan. In dit blog lees je hoe je de overstap naar abonnementen maakt.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 17 30ff3bdea3c43dd5816f0accc85ba8b5 2000

Datamigratie stappenplan

Best practice

Je ziet de noodzaak van de overstap naar cloud-based bedrijfssoftware, maar stelt het uit omdat je tegen de transitie opziet. De gegevens va...

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na N 1 727510f03bcccae8a309a77622e9e5e2 2000

Casestudy Kraaijvanger Architects: ‘Onze liquiditeit is structureel verbeterd’

Best practice

Bas Niese, managing partner bij Kraaijvanger Architects, vertelt hoe zijn organisatie de liquiditeit structureel heeft verbeterd met projectsoftware van Simplicate.

Lees meer
Blog projectleidersarchitectenkopie Na Nkopie Na Nkopie Na Nkopie 11 f0fc47d203ec703b08413aa7761dbb9c 2000

Urenregistratie voor architecten: zo maak je jouw medewerkers enthousiast

Best practice

Urenregistratie geeft jou meer inzicht in budgetten en uren, maar architecten zijn er geen fan van. Lees hier hoe je tijdschrijven succesvol implementeert.

Lees meer