Houweling blog 1b1ad696c646661b5551fe96cb389918 2000

Hoe blijft Houweling Architecten zich ontwikkelen in tijden van laagconjunctuur?

Klantverhalen
Jesse van Dijk
Jesse van Dijk

Ondanks de woningnood is er krimp bij architectenbureaus. Volgens de NOS komt dit door hoge rentes, gestegen bouwkosten en trage procedures bij gemeenten. Daarbovenop gaat op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet in. Maar volgens Jan Houweling, directeur-eigenaar van Houweling Architecten, komt er een veel grotere verandering aan. De aangescherpte norm milieuprestatie gebouwen (MGP) gaat de bouw- en architectenbranche op de kop zetten. Daarom investeert Houweling Architecten ook in een tijd van laagconjunctuur volop in opleidingen en cursussen. Dat is mogelijk omdat de bedrijfsvoering op orde is.

Dit interview is onderdeel van het 2023 Architecten Industry Report. Dit is een onderzoek naar ontwikkelingen in de markt die impact hebben op de omzet en bedrijfsvoering van architecten en laat architecten hier zelf over aan het woord.

Wat gaat er veranderen?

Jan vertelt: ‘De laatste twintig jaar bouwen we steeds energiezuiniger. Met behulp van vooral nieuwe installatietechnieken bleven we aan de norm voldoen. Maar dat gaat veranderen; uiterlijk in 2030 wordt de MPG-norm verlaagd naar 0,5 en lager, waardoor we straks continu de afweging maken tussen energie-efficiëntie en milieuprestaties. We moeten de traditionele manier van bouwen overboord gooien en ons richten op vier pijlers: circulair bouwen, bio-based materialen toepassen, minder installaties (low-tech bouwen) en hergebruik van materialen. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken. Daarom zijn wij vijf jaar geleden gestart met intensieve kennisopbouw.’

Jan Houweling (tweede van links): ‘We leveren in op declarabiliteit en maken zo tijd en budget vrij voor studie.’

Bewust inleveren op declarabiliteit

Investeren in kennis is een strategische keuze, die grote impact heeft op de tijd en middelen van het bureau. ‘We leveren in op declarabiliteit en maken zo tijd en budget vrij voor studie, kennisoverdracht, lezingen en cursussen. Onze collega’s zijn zo enthousiast, dat ze ook privétijd hieraan willen besteden. Ook hebben we een duurzaamheidsexpert aangenomen om kennis op te bouwen. Zij kijkt met het hele team mee naar projecten en adviseert over duurzamer bouwen.’ Jan maakt die keuze heel bewust: ‘Het is een investering in de toekomst.’

Wendbare organisatie met een stevig fundament

Houweling Architecten kan deze verandering inzetten, omdat het fundament van hun bedrijfsvoering op orde is. Dat maakt de organisatie wendbaar. Jan vertelt hoe hij overzicht houdt: ‘We zijn scherp op urenregistratie. Dat is heel belangrijk. Zo zien we in onze orderportefeuille of we een goede dekking hebben voor onze kosten en medewerkers. Dat, en de komst van een operationeel manager die het totaaloverzicht houdt, geeft mij de ruimte om lijnen uit te zetten voor de toekomst en te werken aan nieuwe concepten.’

Daarbij heeft Houweling Architecten een brede klantenkring met een gespreide orderportefeuille. Ze werken voor zowel particulieren als ontwikkelaars, ondernemers, overheid en zorginstellingen. ‘Veel bedrijven zijn vaste klant, waaronder ondernemers in het topsegment. Bij hen is altijd beweging. We denken mee met en voor de klant en ontwerpen van binnenuit. De spreiding en vaste klanten maken ons bureau minder conjunctuurgevoelig.’

Transparant over doelen

Een ander opvallend onderdeel van de bedrijfsvoering is dat het bedrijf transparant is. ‘We brengen KPI’s (key performance indicators) in beeld en geven inzicht in productiviteit, declarabiliteit en budgetten. Voor ons is het nieuw dat project- en teamleiders verantwoordelijk zijn voor budgetbewaking en facturatie. Door alle projectinformatie te decentraliseren, voorkomen we onduidelijkheden en weet iedereen waar we staan. Onze doelen halen we samen. Dat vergroot de betrokkenheid, geeft ruimte om te ontwikkelen én flexibeler te reageren op veranderingen.’

20% meer omzet

Zo behaalde Houweling Architecten 20 procent meer omzet en bouwen ze verder aan een future proof bedrijf:

  • Flexibele bedrijfsstructuur waar decentralisatie centraal staat
  • Transparantie over productiviteit, declarabiliteit en budgetten
  • Declarabiliteit tijdelijk durven verlagen om te kunnen investeren in kennis
  • Scherpe urenregistratie
  • Durven investeren in de toekomst

Lees meer in de casestudy.

Investeren in de toekomst

Je geld stoppen in iets waar je niet direct waarde uit haalt, is spannend. Houweling Architecten kan dit doen omdat hun bedrijfsvoering op orde is, waardoor ze weten welke investeringen ze zich kunnen permitteren. Jan adviseert om vooruit te kijken: ‘Ik weet zeker dat wij klanten blijven aantrekken, omdat ze ook duurzaam willen bouwen. Klanten zijn bereid te betalen voor onze kennis en kunde. Als je kijkt naar de totale kosten van duurzame gebouwen over twintig jaar, dan zie je dat de toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers veel hoger is dan ons tarief. Investeer wat je kan, dan zie je dat terug in toekomstig rendement.’

Jan en zijn team blijven leren door duurzame projecten te ontwerpen. ‘We willen voorop lopen richting de norm in 2030. We zijn er nog niet. Maar we zijn vol enthousiasme de weg ingeslagen. Als architecten kunnen we voor grote verandering zorgen.’

Over Houweling Architecten

Houweling Architecten uit Bleiswijk ontwerpt duurzame gebouwen in verschillende stijlen. Ze ontwerpen van binnenuit; de behoefte en leefkwaliteit van de gebruiker staat centraal in elk design.

Lees meer in het 2023 Architecten Industry Report

Dit artikel verschijnt ook in het Architecten Industry Report. Het Architecten Industry Report is een onderzoek naar ontwikkelingen in de markt, zoals laagconjunctuur, toenemende concurrentie en strengere bouwregels. In dit rapport lees je welke impact deze hebben op de omzet en bedrijfsvoering. Ook vertellen architecten zelf welke acties zij ondernemen om voldoende omzet te genereren.